Köpguide

Den spanska bostadsmarknaden skiljer sig en hel del
från den svenska och vi på Epok Fastighetsförmedling
hjälper till att guida dig igenom hela processen så att
du hela tiden känner känner dig trygg och
välinformerad. Nedan kan du läsa om de olika
stegen vid ett bostadsköp.

Finansiering

Vi rekommenderar alltid att du ser över hur ni ska finansiera ett bostadsköp i Spanien
innan du aktivt börjar söka efter en bostad, på så vis kan du agera snabbt när
rätt bostad dyker upp. Ett alternativ är att ansöka om lån i en spansk bank där man
normalt sett kan belåna upp till cirka 60% - 70% av marknadsvärdet på bostaden.
Ett annat alternativ är att ni kontaktar er bank i Sverige för att se om det finns
möjlighet att belåna ert nuvarande boende.

open tip

Kontakt

När du fått kontakt med någon av våra mäklare kommer vi utifrån en grundlig
analys att skicka olika bostadsförslag till dig som matchar dina önskemål och
kriterier. På så vis arbetar vi tillsammans fram vilka bostäder som känns intressanta
inför kommande visningar.

open tip

Visning

Inför din visningsdag med oss på Epok Fastighetsförmedling kan det vara bra att
fråga hur lång tid vi har planerat för dig och visningarna. I Spanien visar vi oftast
flera bostäder under samma dag och vi passar även på att visa det bästa i de olika
områdena, allt detta för att du ska få bästa möjliga känsla för både bostad och
område.
Efter visningsdagen går vi gärna igenom de olika bostäderna tillsammans med dig
och du får chans att ställa frågor och funderingar i lugn och ro, så att du enklare
komma fram till ett beslut.

open tip

Juridiskt ombud

Vi rekommenderar alltid både köpare och säljare att använda sig av ett juridiskt
ombud, detta ombud hjälper dig genom hela bostadsaffären. Ombudet kontrollerar
att det inte finns några brister i fastighetsregistret, att bostaden inte är belastad av
gamla lån, skatter eller andra kostnader som du kan tänkas att ärva. Du får även
hjälp av ombudet att ansöka om ett NIE nummer (spanskt personnummer) och ett
spanskt bankkonto, detta är obligatoriskt vid ett bostadsköp i Spanien. Vidare får
du hjälp att teckna nya kontrakt med el- vattenbolag och ser även till att detta dras
via autogiro från ditt Spanska bankkonto.
Du väljer själv ditt juridiska ombud, men vill du ha hjälp så kan vi på Epok
Fastighetsförmedling rekommendera ett juridiskt ombud som är svensktalande.

open tip

Skatter

I Spanien så tillkommer det en del kostnader vid ett bostadsköp.

Transferskatt.
Vid köp av en begagnad bostad betalar du en transferskatt på 8% och vid köp av nyproduktion betalar du 10% utöver köpeskillingen.

Stämpelskatt.
Anledningen till att man betalar en högre transferskatt vid köp av en nyproduktion är för att det tillkommer en mervärdesskatt när en bostad säljs för första gången och då behöver man betala en extra stämpelskatt på ca 0,5-1,5%.

Notarie & registreringsavgifter.
Det tillkommer även Notarie och registreringsavgifter, dessa kostnaderna kan vara svåra att räkna ut på förhand på grund av flera olika faktorer. Normalt brukar det handla om mellan 500 -1000€.

Bolån
Har du valt att finansiera ditt bostadsköp med hjälp av bolån tillkommer ytterligare en omkostnad på ca 3-5% beroende på lånebelopp och de villkor du förhandlat fram med din bank.

Juridiskt ombud
De flesta advokater tar betalt 1% av köpeskillingen. I vissa fall kan detta variera beroende på slutpris, om det är en billigare eller dyrare bostad.

Totalkostnad
Generellt kan du räkna med ett tillägg om totalt ca 12-14% utöver köpeskillingen. Du kommer få alla kostnader exakt uträknade av ditt juridiska ombud.

open tip

Budgivning

När du hittat din bostad så börjar du med att lägga ett bud till din mäklare som vi
framför till säljaren eller säljarens mäklare. I Spanien lägger man oftast ett bud som
är lägre än utgångspriset och på så sätt inleder man en förhandling.

open tip

Reservationskontrakt

När köpare och säljare är överens så reserveras bostaden med ett reservationskontrakt
och i samband med det så erlägger köparen vanligtvis 6000€ till det juridiska
ombudets klientmedelskonto. I kontraktet framgår inventarier, senast tillträdesdatum
och övriga detaljer. När detta är signerat av båda parter så plockas bostaden
bort från marknaden och ditt juridiska ombud inleder en grundlig undersökning av
bostaden och förbereder det slutliga köpebrevet.

open tip

Besiktning

Som köpare är du alltid ansvarig för att undersöka bostaden då den generellt säljs i
befintligt skick, skulle du finna några fel eller brister är det oftast svårt att reklamera
efter att ni skrivit under köpebrevet. Därför rekommenderar vi på Epok att använda
dig av en besiktningsman.

open tip

Köpebrev

I detta kontrakten framgår alla villkor, vissa är obligatoriska enligt lag och andra kan
vara villkor som köpare och säljare kommit överens om. I samband med detta betalar
du även 10% av köpeskillingen (minus de 6000€ du redan betalt i reservation).

open tip

Slutbetalning

En tid innan det är dags för tillträde så betalar du in resterande del av köpeskillingen
det vill säga 90% plus transaktionsskatter och notarieavgifter. Ditt juridiska
ombud hjälper dig med betalningen och att räkna ut mer exakta siffror.

open tip

Tillträde

När det är dags för tillträde så träffas säljare och köpare med respektive juridiskt
ombud hos Notarius Publicus, eller om du skrivit en fullmakt till ditt ombud så behöver
du inte medverka. Hos Notarius Publicus kontrollerar de köpare och säljares
identiteter, bostadens legala skick och upprättar köpebrevet.

open tip